Καλώς ήρθατε!!!

Δημιουργήστε αφίσα για τα έργα σας σε 5 γρήγορα και εύκολα βήματα!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους των κρατών που συμμετέχουν στα Προγράμματα Interreg